overzicht van de lessen in trimester II

                                                
           scheikunde  klas 2B    Niveau PKL/PBL


                                            december 2020

                                            rekenen aan volume.           volume (inhoud)  dichtheid    en   volume/tijd        

                                            ook     dichtheid van een vaste stof ,     dichtheid van vloeistoffen en dichtheid van gassen.


                                                        vragen om te oefenen

                                          

                                               januari:   dichtheid van een blok, meten en berekenen voor punt.

                                           

                                             Op 13 januari afgesproken:   proefwerk volume en dichtheid op 20 januari.

                                             proefwerk dichtheid vloeistof, vaste stof en gassen op 27 januari.

                                              

                                             20 jan  pw dichtheid en volume

                                              27 feb besproken pw, moet nog afspreken  verhoudingsformule / molecuulformule, les pa PKL

                                                  uitleg scheiden

                                              3 feb    pw dichtheid gas en vloeistof ,    PKL uitleg verhoudingsformule

                                             10 feb   stencil uitdelen ionen PKL, temperatuur en thermometer

                                             24 feb    pw temperatuur. PKL  pw verhoudingsformule  / molekuulformule