tarea:    Playback video

èsigensianan
- siguí e planning (mas abou).
- e grabashonnan mester ta kortá.
- graba na dos lokalidat.
- miut e grabashon.

- mester tin slou moshen.
- e kantika mester ta desente.
- e background mester ta adekuá.
- na kumienso pone nòmber di e grupo.
- Na final pone teksto nòmber di partisipantenan
- No tur hende ta obliga pa playback, pero si pa partisipá.
  Si no tur hende partisipá henter e groepspunt ta baha.


planning 

30, 1 aug. forma grupo.

6, 8   download kantika i trein.

13, 15   bini ku promé grabashon.
             hasi slou moshen                  promé punto pa progreso.

20, 21  edit

27, 29   kaba edit

11, 13   entregá