lesoverzicht Mens & Natuur klas 2 VSBO


trimester I

                                 uitleg ionen, moleculen, metalen, edelgassen  

                                uitleg periodiek systeem

                                vragen over vorm van materie

 Het periodiek systeem, vragen

edelmetalen                     edelgassen

energieveranderingen 

 fotosynthese 

rendement (uitleg)                        rendement vragentrimester II

warmtetransport uitleg                 warmtetransport vragen             pw warmtetransport

zie ook boek pag. 73 t/m 81 NOVA handboek
pag. 197 NOVA werkboek deel A
         

uitzetting                        

isolatie

                                 

trimester III

M&N