lesoverzicht Mens & Natuur klas 2 VSBO

trimester II                       trimester I
                        zie hieronder

 

berekeningen aan volume en tijd          extra oefenopgaven

energieveranderingen uitleg          energieveranderingen oefenopgaven

energia kímiko (chemische energie)


trimester III

energieveranderingen
            chemische energie              fotosynthese 

warmtetransport uitleg                 warmtetransport vragen             pw warmtetransport

zie ook boek pag. 73 t/m 81 NOVA handboek
pag. 197 NOVA werkboek deel A
         

uitzetting                        

isolatie