página 1601

 
       
 

 

           

 

                                         introductie Microsoft Excel                    Enige algemene informatie         - Het blad heet "spreadsheet".
                                                                   - Elk blad heeft oneindig veel cellen.
                                                                   - Elke cel heeft een coördinaat
                                                                      Bijvoorbeeld: cel B6 (zie afbeelding).
                                                                   - In een cel kunnen drie vormen van informatie staan:
                                                                                              - tekst
                                                                                              - getal
                                                                                              - formule
 

 
 als eerst:     (     )   haakjes   parentesis

                keer  *     en     delen   /   

 als laatste:    + en -


                                     Formules

                   
            - In deze eerste module laten we formules beginnen met =

                                                        - Een formule hanteert de voorrangsregels van rekenen:
                                                                                                            taak: Je krijgt een blaadje met cijfers en formules.
                                                                 Je moet de formules uitrekenen. Zie het voorbeeld hieronder.

                ehèmpel:

                            

                                                        opdracht:

                                                      

                                                             tarea 1                    tarea 2


                                                        Excel heeft ook een aantal formules die al klaar zijn, zoals: SUM, AVERAGE, MAX etc.

                                                        Je moet de formule SUM kennen. SUM telt alles op.
                                                        Bijvoorbeeld:  =SUM(B4:B7)     tel alles op van B4 tot en met B7.         
                                                        Let op! Het symbool : betekent "tot en met" (dus niet delen!)


                                 

 


                                               Een grafiek maken
                   
                                                        Selecteer de gegevens.
                                                        Klik op "Ïnsert".
                                                        Kies de grafiek.
                       
 

 

 

 

 

 

 

 


                                                        remarke: - De titel moet aangeven waar de grafiek over gaat.
                                                                      - Als de (meet)gegevens een tijd aangeven (seconden, uren jaren etc.) komt dit op de (x-as), zie onderstaande voorbeeld.

                                                


                                               Het gemiddelde

                                                        Het gemiddelde (promedio) krijg je door alles op te tellen en te delen door het aantal. Zie onderstaande voorbeeld.

                                               Een rapport-punt berekenen

                                                        Zie onderstaande formule. Let op de weging. In de opgave moet staan hoe vaak een overhoring, een proefwerk en een GP meetelt.
                                                        De haakjes zorgen ervoor dat als eerst alles word opgetelt en daarna pas gedeeld.

                                               

                                                

                                                        Enkele vragen:

                                                         1    Zie onderstaande drie punten. Een proefwerk telt dubbel.
                                                              Welke formule is correct?

                                                       

 

                                                        2      Hier onder staat een formule die het gemiddelde aantal leerlingen van drie klassen berekent.
                                                                Leg uit waarom de haakjes in de formule moeten staan.


                                                                        
3       Schat het gemiddelde:

a        6 i 8            ____

b        5 i 7            ____

c       5 i 6 i 7            ____

d      1 i 10            ____

e      30 i 40            ____

f      2000 i 4000            ____
4       Zie onderstaande cijfers. Maak de formule die het rapportpunt berekent.
         Een proefwerk telt dubbel.

 

 

                                                        5 TKL     Zie onderstaande cijfers. Maak de formule die het rapportpunt berekent.
                                                                      Een proefwerk telt dubbel en het GP telt drie keer mee.