Biologie klas 2A


                                         Brandstoffen, produkten, zuurstof, indicator (pag. 8-16)
                                        
                                         koolhydraten

                                         De stofexplosie en een explosief (is eigenlijk scheikunde) (pag. 8,9,10)

                                         Ingeademde en uitgeademde lucht (pag. 17-22)

                                                         stencil bovenstaande vier onderwerpen

                                         Het ademhalingsstelsel (pag. 30-39)

                                         huiswerk

                                         Roken (pag. 40-48)

                                         voortplanting (hoofdstuk 4, pag. 186 e.v.)