pagina 25H    25

 
       
 


 


                                      elektriciteit                               Wat is elektriciteit?
           

                  Massa bestaat uit atomen. We kennen 118 typen atomen.
Klik hier om meer over atomen te weten.
                  Massa (atomen) bestaan weer uit protonen en elektronen. Protonen zijn + geladen en elektronen zijn - geladen.    (+ is positief, - is negatief)
                  Als we het over elektriciteit hebben bewegen de elektronen. We zullen voor het gemak aannemen dat de protonen niet bewegen.
                  Een elektrische stroom vindt plaats als elektronen (-) naar de + (te weinig elektronen) bewegen.


                   

                  

     Elektriciteit gaat de makkelijkste weg.
 
     

 

                    Een voorbeeld: de bliksem.

                   Een wolk kan een bliksem doen ontstaan.
                   Een wolk beweegt.                                                        

                   Door deze beweging worden de kleine druppeltjes
                   elektrisch geladen.
                   Een deel van de wolk wordt + en een ander deel wordt -.
                   Elektronen "willen" niet samen zijn, ze stoten elkaar af.
                   - en - stoten elkaar af.
                   + en + stoten elkaar af.
                   De - wilt naar de +, - en + trekken elkaar aan.
                   Als de wolk te sterk geladen is springen de
                   elektronen naar het + deel van de wolk,
                   dit is de bliksem.


                  
                 
 

                                                                          
                        De wolk wordt geladen
                        door de beweging van
                        kleine druppeltjes.

beweging      
          elektriciteit

 

  
                                                               

De + van de wolk trekt de elektronen in de aarde naar zich toe.
Zo wordt het gebouw - geladen.
Dit fenomeen heet  "influentie".

 
                              

 

 

De - springt naar de + .
 


 

 

 

 

 

De bliksem veroorzaakt de donder.

Er zijn mensen die denken dat wolken tegen elkaar botsen, maar dat is niet correct.

 
 

Statische elektriciteit is een opeenhoping van  - of +.
Als de elektriciteit op één plaats blijft noemen we het statische elektriciteit.
Als de elektronen van plaats veranderen noemen we het dynamische elektriciteit ofwel stroom.
 
 

Weet je wat een dondersteen is?
klik hier om meer te weten.


In het papiaments zeggen we dat de bliksem valt (welek ta kai).
In werkelijkheid valt het dus niet, maar de bliksem zoekt de makkelijkste weg naar de aarde, of van de aarde naar de wolk.