topiko atom i materia
atom      80
molekül 81
ion 82
sistema périodiko 83
gasnan noble 84
metalnan noble 85
vorming van ion 86H
molekül polar 87
fňrmula di molekül 88
forma di materia 89
fňrmula di proporshon 90
émishon di lus 91
vragen over moleculen, metalen
                      en ionen
92
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
página

             página 6