pagina 1203H
worddocument

 
       
 


 

                                                   Het gebruik van een brander.
                                  

                                               

                             Er is een luchttoevoer en een gaskraan..
                             Als de luchtkraan open is is de vlam blauw.
                             Als de luchtkraan dicht is is de vlam geel.
                             Als je de brander niet gebruikt moet de vlam geel zijn. Dan kan iedereen het zien.
                             Als je iets gaat verhitten gebruik je de blauwe vlam.                                   

                             De gele vlam is beter zichtbaar en veiliger.

                            

 


                             De blauwe vlam is een goede/volledige verbranding..
                             De enige producten zijn kooldioxide en water. 

                             

                             De gele vlam is een onvolledige verbranding. Het gas is niet helemaal verbrand.
                             Er ontstaat roet, koolmonoxide, water en kooldioxide.                                                                                              veiligheid:  Als je met de brander werkt moet je staan.
                                                    Je haren moeten bij elkaar gebonden zijn.
                                                    Je doet een veiligheidsbril op om je ogen te beschermen.
                                                    Je mag niets op een persoon richten. (No dirihi e kos ku bo ta keinta riba un persona.)

                                                                   

                                    vragen:

                                    1    Hoe stel je de brander in zodat het een blauwe vlam heeft?
                                                A    Gaskraan open, luchtkraan dicht.
                                                B    Gaskraan open, luchtkraan open.
                                                C    Gaskraan dicht, luchtkraan dicht.
                                                D   Gaskraan dicht, luchtkraan open.
                                              


                                    2    Welke vlam heeft een volledige verbranding?
                                                A    een gele vlam.
                                                B     een blauwe vlam.                                    3    Welke produkten heeft een blauwe vlam?
                                                A    water en kooldioxide
                                                B    water en koolmonoxide
                                                C    roet, water en kooldioxide
                                                D    roet, water, koolmonoxide en kooldioxide
                                                                                    4    Leg uit waarom de gele vlam veiliger is.

                                             _________________________________________________________________ 
 
 
                                            

   
                                    6    Welke vlam is heter?
                                                A    een gele vlam.
                                                B     een blauwe vlam.                                    7    Welke vlam is schoner?
                                                A    een gele vlam.
                                                B     een blauwe vlam.

 


                                    8    Welke vlam is minder heet?
                                                A    een gele vlam.
                                                B     een blauwe vlam.                                    9    Schrijf de vier aspecten van veiligheid (zoals in bovenstaande uitleg).

                                         _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

                                         _________________________________________________________________

                                         _________________________________________________________________