página 105H
 

 
       
 


 

                                            dichtheid, vragen in het Nederlands
 

   

A

B

C                   1         Zie de tekening. Welke vloeistof heeft de grootste dichtheid?      A      B      C

                                     2     Zie de tekening hier onder. Drie blokken van verschillende materialen in het water.
                   a     welk materiaal heeft de kleinste dichtheid?

                                                                                                                            A  blokje N
                                                                                                                            B  blokje O
                                                                                                                            C  blokje P
 

                                                                                        
                   2b  Welk blokje zweeft?
                                                                                                                            A  blokje N
                                                                                                                            B  blokje O
                                                                                                                            C  blokje P                   3    De dichtheid van goud is ongeveer 20 kg/liter.
                         Zie de persoon op de wip. Hoeveel liter goud zou je op de wip moeten zetten om het in evenwicht te krijgen.
                         (evenwicht = balansá)

                                                              100 kg        

                                                           
                   

 


                    4    De dichtheid van glas is 2,5 kg/liter.
                          Zie het kind op de wip. Bereken hoeveel liter glas op de wip gezet moet worden om het in evenwicht te krijgen.


                                                            20 kg

                                                             
 


                    5     Zie het blokje hier onder.
                    a     Bereken het volume.
 

                               

                    b    Bereken de dichtheid. De massa is 8 kg.

                    c    De dichtheid van water is 1 kg/l.
                          Zal het blok drijven, zweven of zinken.            A  het blijft drijven
                                                                                                B  het zweeft
                                                                                                C  het zinkt


                                        


                    6    Zie de afbeelding van het blokje hier boven
                          De massa van het blok is 42 kg.
                    a    Bereken de dichtheid het materiaal.
 

 
                    b    Zie de tabel. Van welk materiaal is het blokje gemaakt? antwoord: ............................

                

 

materiaal  dichtheid in kg/l
aluminium 2,7
diamant      3,5
zink           7
koper       9
zilver         10,5
                    7    Leg uit waarom iemand in de zee beter kan drijven dan in een zwembad.

                                 _______________________________________________________________________________________________________

 

                    8     Zie de onderstaande afbeelding van drie stukjes aluminium.
                           a   Welke van de drie blokjes heeft het kleinste volume?

                           b   Welke van de blokjes heeft de grootste dichtheid?

                                        

 

                      9     Zie de onderstaande afbeelding van drie verschillende maar even grote blokjes.
                          a   Welke van de drie blokjes heeft het grootste volume?

                           b   Welke van de blokjes heeft de grootste dichtheid?

                                                            10     Zie onderstaande afbeeldingen.
                           De lege truck weegt 7000 kg.

                    a     Eén liter zand heeft een massa van ...  kg.

                    b    Ga met de pointer over de tekening. Bereken uit de lengte, breedte en hoogte de inhoud van de truck.
                          gebruik de formule.

                    c    Bereken de massa van het zand in de truck.

                    d    Bereken de massa van de truck en het zand samen.

                    e    Beredeneer of de truck over de brug mag.
                         

                               
                    9      Zie onderstaande afbeelding. Welke twee stukken hout hebben dezelfde dichtheid?

                                                                                                                            A  blokjes K en L
                                                                                                                            B  blokjes L en M
                                                                                                                            C  blokjes M en N
                                                                                                                            D  blokjes K en N                                                                  
                                                                                                                                                                 varianten
                    10    Leg uit waarom iemand in de Dode Zee zo goed blijft drijven.                                        11   Zie de drie onderstaande afbeeldingen.
                            De massa van het schip is in elk plaatje gelijk.
                            Het schip is van de zee een rivier op gevaren.
                            Welk van de onderstaande plaatjes zal het schip op de zee zijn? (meerkeuzevraag)