página 42H
              

 
       
 


 

                     1    Leg uit wat het verschil is tussen statische en dynamische elektriciteit.
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
                      2    leg uit waarom een persoon in een auto niet dood gaat als de bliksem in de auto slaat.
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
                      3    In welke schakeling loopt de minste stroom?    
(minste is het tegenovergestelde van meeste)

                                                                   
                                                A                                        B                                        C

                      4    Welke lampen branden wel? Kies het beste antwoord.                           

                                    

A   lampen K en L
B   lampen L en M
C   lampen O en P
D   lampen K, O en P
E   lampen K en N
F   lampen K, N en M


                       5    Schrijf op elke stippellijn hoeveel stroom er loopt.
                       a
                                   

                       b
                                 

                       6    Leg uit wat een weerstand is.
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
 

                       7    Zie de tekening van het huis met de bliksemafleider. Wat is er niet goed aan de bliksemafleider?
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
 

 

 

 


                       8    Hoeveel volt staat er tussen beide uiteinden?

                        a             antwoord: ...........................

                         b                                          antwoord: ...........................
   

                         c                  antwoord: ...........................

                        9    Noem twee toepassingen van de elektromagneet.
                              .......................................................................................................................................................
                              .......................................................................................................................................................

                        10   Zie het schakelschema. Als je welke lamp uit draait gaan alle andere lampen ook uit?

                                                                                 

                        11    Laat aan de hand van een tekening zien wat het verschil is tussen serie en parallel.                        12   Welke draad mag je niet doorknippen, dan ontploft de bom?

                                                                                                      

                        13   Zie de afbeelding. welke bewering (ponensia) is juist? Maak de zin correct af.
                              Als de twee lichamen naar elkaar toe worden bewogen dan ...............................


                             

A   ... zal zich de negatieve lading naar links verplaatsen.
B   ... zal zich de negatieve lading naar rechts verplaatsen.
C   ... zal er niets gebeuren.
D   ... zal de positieve lading naar links verplaatsen.
E   ... zal de positieve lading naar rechts verplaatsen.
 
A   draad R
B   draad S
C   draad T
D   draad U
E   draad W
 
A   lamp M
B   lamp N
C   lamp O
D   lamp P
E   lamp Q
F   lamp R