página 44H
              

 
       
 


 

                 

                      1    Leg uit hoe een bliksem ontstaat.
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
                      2    Welke persoon heeft de meeste kans om door een bliksem getroffen te worden?
                            (zie onderstaande afbeelding)
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................

                                                             

 


                      3    In welke schakeling loopt de meeste stroom?    
(meeste is het tegenovergestelde van minste)

                                                                   
                                                A                                        B                                        C

                      4    Welke lampen branden wel? Kies het beste antwoord.                           

                                    

A   lamp K
B   lamp P
C   lampen O en P
D   lampen K, O en P
E   lampen K en N
F   lampen K, N en M


                       5    Schrijf op elke stippellijn hoeveel stroom er loopt.
                       a
                                   

                       b
                                 

                       6    Leg uit wat een weerstand is.
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
 

                       7    Leg uit hoe de "groin" van een huis functioneert. Gebruik een tekening.
                            .......................................................................................................................................................
                            .......................................................................................................................................................
 

 

 

 


                       8    Hoeveel volt staat er tussen beide uiteinden?

                        a             antwoord: ...........................

                         b                               
                                                                       antwoord: ...........................
   

                         c                  antwoord: ...........................

                        9    uit welke twee onderdelen bestaat een elektromagneet?
                              .......................................................................................................................................................
                              .......................................................................................................................................................

                        10   Zie het schakelschema. Als je welke lamp uit draait gaan alle andere lampen ook uit?

                        

                        11    Laat aan de hand van een tekening zien wat het verschil is tussen serie en parallel.                        12   Welke draad mag je niet doorknippen, dan ontploft de bom?

                                                                                                      
                        

A   draad R
B   draad S
C   draad T
D   draad U
E   draad W
 
A   lamp M
B   lamp N
C   lamp O
D   lamp P
E   lamp Q
F   lamp R