página 255

 
       
 


 

           

                                        vragen over pag. 252, 256 en 1206

                                 1    Een mengsel van alcohol en water is een .....                                                                                        Uitleg staat op pag. 252
                                            A emulsie
                                            B oplossing
                                            C suspensie
                                            D aerosol
                                            E stofwolk

                                2     Het woord "verzadigd" betekent ......                                                                                       Uitleg staat op pag. 1209
                                            A oplossing
                                            B niet opgelost
                                            C te weinig
                                            D vol

                                3      Het woord "verzadigd" is in het Papiamentu .....                                                                        Uitleg staat op pag. 1209
                                            A ta falta
                                            B vol
                                            C satura
                                            D verzadigd
                                            E emulshon

                                4       Leg uit hoe je een verzadigde oplossing kan maken.                                                                               Uitleg staat op pag. 252
                                                    ..........................................................................................................................................
                                                    ..........................................................................................................................................

                                5       Fondeylis schud een fles met een vloeistof erin. De vloeistof ziet er niet helder uit.                     Uitleg staat op pag. 252
                                         Nadat de fles enige tijd gestaan heeft is de vloeistof wel helder.
                                         Beneden in de fles is een laag ontstaan.
                                         Hoenoem je het type vloeistof dat Fondeylis had net nadat ze de fles geschud had?
                                            A verzadigde oplossing
                                            B oplossing
                                            C suspensie
                                            D emulgator
                                            E emulsie


                                6        Mayoneze is een voorbeeld van een ...                                                                                      Uitleg staat op pag. 254
                                            A suspensie
                                            B oplossing
                                            C verzadigde oplossing
                                            D emulsie
                                           
                                7        Welk bestanddeel van mayonese werkt als emulgator?                                                              Uitleg staat op pag. 254
                                            A water
                                            B plantaardige olie
                                            C zout
                                            D eigeel
                                            E eiwit
                                            F mosterd

                                8a      Welk orgaan maakt gal?                                                                                                           Uitleg staat op pag. 254
                                                    ..........................................................................................................................................
                                  b      Noem twee functies van gal in het menselijk lichaam.

                                                    ..........................................................................................................................................
                                                    ..........................................................................................................................................

                                9        Op een flesje met medicijn staat geschreven: "sakudi promé di uzo".                                           Uitleg staat op pag. 252
                                          Wat voor mengsel zal het zijn?
                                            A een verzadigde oplossing
                                            B een oplossing
                                            C een suspensie
                                            D gedestilleerd water
                                            E pure alcohol


                                10       Frens heeft een fles met een mengsel van water en meel.                                                            Uitleg staat op pag. 252
                                          Hij giet het witte mengsel op een filter.
                                a         Welke stof blijft op de filter?
                                                    ..........................................................................................................................................
                                b        Welke stof gaat er door de filter?
                                                    ..........................................................................................................................................


                                11       Zie de grafiek hieronder. Het is een opwarmdiagram van water.                                                   Uitleg staat op pag. 256
                                a        Vul naast de grafiek bij elke letter de fasen in op de stippellijnen
                                          die met het betreffende deel van de grafiek coresponderen.
                                          Er kunnen maksimaal (zonodig) twee fasen worden genoteerd op een stippellijn.
                                b        Noteer het kookpunt van water.
........................................

                                           

                               
                                12       Leg uit hoe meel gevaarlijk kan zijn?                                                                                       
Uitleg staat op pag. 1206


                                13       Het vullen van een silo kan gevaarlijk zijn.                                                                              
Uitleg staat op pag. 1206
                                          Welke van de onderstaande stoffen is niet gevaarlijk bij het vullen?
                                                    A poedersuiker
                                                    B meel
                                                    C zand (als poeder)
                                                    D koolstof poeder
                                                    E dierenvoer (layena)
                                                    F rijst


                                 14        Smog is ...........                                                                                                                     
 Uitleg staat op pag. 1206
                                                    A rook
                                                    B mist
                                                    C rook en mist samen
                                                    D stof
                                                    E rook en stof samen
                                                   


                                 15a      Leg uit hoe een stofexplosie in een kolenmijn ontstaat.                                                            
 Uitleg staat op pag. 565
                                 b         Leg uit op welke manier men kalkpoeder gebruikt tegen
                                            het verspreiden van een eventuele stofexplosie.


                                 16        Zie de grafiek hier onder.                                                                                                     
Uitleg staat op pag. 256
                                 a          Word er afgekoeld of opgewarmd?
                                                    A afgekoeld
                                                    B opgewarmd
                                 b          Betreft het een mengsel of een zuivere stof? Verklaar je antwoord.