pαgina  21
 

 
       
 


 


                       
Proefwerk energie                                           naam: ……………………….

                              1          Noem vier voorbeelden van chemische energie.
                                          …………………      ………………….       ………………….      ……………….

                              2          Zet de juiste energie op de puntjes.
                                          kies uit: warmte, hoogte, beweging, elektriciteit, licht en chemische energie

                              a                                  gloeilamp (pera di lus)

                                             …….………          ………………    +      ……………….

                              b                                  ballon met helium

                                             …….………          ………………   

                              c                                  een auto die een berg op rijdt

                                             …….………            ………………                   ………………    

                              d                                  een ventilator (fθn)

                                             …….………            ………………   
                   
                              e                                  een brandende kaars

                                             …….………            ………………    +      ……………….

                              f                                   een speaker

                                             …….………          ………………   

                              g                                  een grote windmolen (bij Tθra Korα)

                                             …….………           ………………   

                              h                                  een plant

                                             …….………            ………………   

                              3          Geef een voorbeeld waar beweging veranderd in warmte.
                                           ……………………………………………………………..

                              4          Geef een voorbeeld waar chemische energie veranderd in elektriciteit
                                          ……………………………………………………………..

                             5a         Wat is glycogeen? …………………………………………..

                               b          Noem drie verschillende voorbeelden van koolhydraten.  (koolhydraten = karboh
νdratonan)
                                          ………………………………………………………………………….

                              6          Schrijf op de puntjes wat er in en uit de plant gaat.

                                                 


                              7          Waarom is het onverstandig om niet te eten als je wilt afvallen (baha peso). Leg uit.
                                          ………………………………………………………………………………………
                                          ………………………………………………………………………………………

                              8a        Geef een nadeel van een kolencentrale (elektriciteitsfabriek die kolen verbrand).
                                          ………………………………………………………………………………………

                                b        Geef een voordeel van een kerncentrale (planta nuklear)
                                          ………………………………………………………………………………………

                               c         Geef een nadeel van een kerncentrale.
                                           ………………………………………………………………………………………

                               d          Waarom maakt Aqualectra geen stroom met zonnepanelen?
                                          ………………………………………………………………………………………