página  10

index energia, kontenido
 
       
 


 

 

                                         energia

                     
Nos universo ta konsistí di (entre otro) masa i energia.

                      Ehèmpel di energia:    - kayente
                                                      - lus (radiashon)
                                                      - haltura (energia potenshal)
                                                      - moveshon (energia kinetiko)
                                                      - energia kímiko
                                                      - elektrisidat
                      Klik riba un di e tiponan di energia pa un splikashon.
                      Kada tipo di energia por kambia bira un otro tipo di energia.  kambio di energia

                     
 

                      mas topiko tokante energia:         fotosintesis
                                                                       energia geotermiko
                                                                       planta di koriente nuklear
                                                                       planta di koriente termiko

                      pregunta i tèst                           tèst 1