página 1205

 
       
 


 

                                               evaporashon
                                               relata na superfisie i temperatura


                     E relashon entre temperatura i evaporashon.
                     Ora ta keinta un likido e ta evapora mas lihé.
                    
Evaporashon ta un proseso ku ta rekeri energia.
                     Pa un líkido bira gas e ta tuma e energia di su ambiente i komo konsekuensia e ambiente ta fria.

                     Algun ehémpel: Gasolin ta basha riba bo man, bo ta sinti friu.
                                               Kurpa muha (den bientu) bo ta sinti friu.

                     Algun aplikashon:    - Un poron ta poroso. E awa ta pasa poko poko seka pafó, e awa ta keda friu.

                                                     - Un vrizer ňf erko ta evapora un líkido, asina e ta frís.

                    - Nos mes kueru ta soda pa fria medio evaporashon.


(líkido kňrá ta kayente, líkido blou ta friu)


 


            E relashon entre superfisie i evaporashon.
                     Mas grandi e superfisi di un líkido, mas fŕsil e líkido evapora.
                     Si e gas ku a surgi bai (ku bientu) e ta evapora mas lihé ahinda.
                     Ora un líkido ta sera e no por evapora.

                                     

 

 

                                                 


 

Un stoma parti abou di un blachi di mata di tomati.
(fuente Wikipedia)
 
                                    Blachi mata grandi ta evapora basta awa.
                                    Den desierto of luga nan ku un temporada di sekura e mata tin diferente strategia pa skapa evaporashon.
                                    algun strategia:     - Sera e burakunan (stomata) parti abou den e blachi.
                                                                - Laga blachi kai ora ta falta awa (palu di sia).
                                                                - Forma blachi chiki ňf manera un datu: keda sin blachi mes.
                                                                - Evita e blachi keinta dor di forma di blachi ňf krul e blachi i reflekta lus di solo.
                                                                - E blachi tin un kapa bon sera.