página 409H

 

 
       
 


 

                                                      oefenvragen faseveranderingen

 

 

 

                                vragen:
 
                                 1   
Noem twee voorbeelden waarbij condensatie optreed.
 
 
                                 2  
Hout kan niet smelten. Als je het verhit gaat het ontleden.                                              (ontleding = deskomposishon, kibra)
                                     
Noem nog twee materialen die niet smelten maar ontleden.
 
 
                                 3   
Achter een vliegtuig op grote hoogte ontstaat een witte streep.
                                      
De motor van het vliegtuig verbruikt kerozine. Bij de verbranding ontstaat veel water-gas.
                                 a   
De witte streep is geen rook. Wat is het wel (zie afbeelding)?
                                 b   
Schrijf de twee fase-veranderingen die achter het vliegtuig plaatsvinden.
                                 c   
Waarom zie je de witte streep niet als je laag vliegt?Een Boeing 747 vliegt op 11 km hoogte.   

fuente i copyright: Wikipedia                 


                              
  4a    Waarvandaan komt het water dat uit een airconditioner druppelt?
 
                                  b    In de vriezer ontstaat sneeuw. Waar komt die sneeuw vandaan?

 
                                             


                                 5
      Noem twee fase-veranderingen bij het ontstaan en verdwijnen van een wolk. Gebruik voor elke fase-verandering één woord.
 
 
                                 6    
Als je een gasfles schud hoor je een vloeistof. In de tank is het gas als vloeistof aanwezig, het gaat uit de tank als gas.
                                       
Hoe noem je deze fase-verandering?
 
                                 7    
Vul de ontbrekende woorden in het schema in. (Let op want de volgorde is anders dan op pag. 408).                                                        


                             
    8     Welke fase verandering gebeurt er bij een stukje kamfer in een kast?
  
                          
       9     Als je water kookt ontstaat er water onder de deksel. Hoe noem je deze fase-verandering?  


                                  10    Welke twee fase-veranderingen gebeuren er bij destillatie?

 

Klek aki pa un splikashon di destilashon.
                                                                      


                                  11    Zie de onderstaande afbeelding.
                                         Welke fase verandering gebeurt er?

                                                                          12    Zie de onderstaande afbeelding.
                                         Hoe noemt men (in èèn woord) deze fase overgang.                                                                     
                                                                        fuente i copyright Wikipedia                                                                                        
                                                                     

                                13      Zie de foto hieronder van de verhitting van paradichloorbenzeen.
                                a        Welke fase-verandering gebeurde er op plaats A?  (het gas vormt kristallen)
                                b        Welke fase-verandering gebeurde er op plaats B?  (het gas werd vloeibaar)
                                c        Welke fase-verandering gebeurde er op plaats C?  (vloeibaar werd gas, na afloop: vloeibaar werd vast)


                                                   


                                14        In woestijnlanden gebruikt men soms de volgende aplikatie, zie foto.
                                            Als het 's nachts afkoelt ontstaat er condenswater. Dit water loopt naar de plant.
                                            In welke maand zal er redelijk wat condenswater naar de plant lopen in Curaçao?
                               
                                               
                                                   
fuente i copyright: Wikipedia

 

                                  

                                15        Zie de onderstaande koeltoren.
                                           Welke fase verandering gebeurt er in de koeltoren?

                                                    A   smelten
                                                    B   stollen
                                                    C   verdampen
                                                    D   condenseren
                                                    E   rijpen
                                                    F   vervluchtigen


                                                              

                                                                                       bron: Wikipedia   Credit: Tim Reckmann


                                16        Zie onderstaande afbeelding.
                                           De wolk wordt kleiner.

                                                                                              

                                           Hoe heet deze fase-verandering?

                                                    A   smelten
                                                    B   stollen
                                                    C   verdampen
                                                    D   condenseren
                                                    E   rijpen
                                                    F   vervluchtigen


                                17        Zie onderstaande afbeelding.

                                                                                     17a       Welke fase-verandering gebeurt er bij R?                                                   
uitleg pag. 410
                                          

                                                    A   smelten
                                                    B   stollen
                                                    C   verdampen
                                                    D   condenseren
                                                    E   rijpen
                                                    F   vervluchtigen


                                 b          Welke fase-verandering gebeurt er bij S?

                                                    A   smelten
                                                    B   stollen
                                                    C   verdampen
                                                    D   condenseren
                                                    E   rijpen
                                                    F   vervluchtigen