página 222

 
       
 


 

     

                                                forsa, pregunta na Hulandes I
 

 

                                1    Welke twee krachten werken er op een leeg glas op tafel?                                zie pag. 201
                                      Teken de twee krachten als een pijl. Zorg ervoor dat de pijlen even lang zijn.
 

 

 

                                                   

                                               

 


                                2    Waarom blijft een voorwerp in de ruimte bewegen? (dus waarom stopt het voorwerp niet?)
                                      .........................................................................................................................................................................................................................................
                                      .........................................................................................................................................................................................................................................
 
                                3    Zie de afbeelding hier beneden. Zal het voorwerp versnellen of vertragen, of blijft de beweging constant (eenparig).
                                      .........................................................................................................................................................................................................................................
                                      .........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                     zie pag. 206

                                                                               

                                4    Zie de afbeelding hier beneden. Zal het voorwerp versnellen of vertragen, of blijft de beweging constant (eenparig).
                                      .........................................................................................................................................................................................................................................
                                      .........................................................................................................................................................................................................................................

 
                                                                                                   

                                5a    waarom zijn de banden van een formule 1 raceauto van heel zacht rubber?                   zie pag. 203
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................

 
 
   


                                   
                                       
                               5b    Geef een nadeel van het gebruik van banden met zacht rubber.
                                       .........................................................................................................................................................................................................................................
                                   

 

                                6a    Zie de afbeelding. Noem twee manieren om de weerstand te verkleinen.                     zie pag. 203                                              
                                                 .........................................................................................................................................................................................................................................
                                       .........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                            6b    Noem twee manieren om de weerstand van een auto te vergroten.
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................

 


                                7    Op welkeplaneet zal de zwaartekracht het grootst zijn? Zie afbeelding.                 zie pag. 221
                                      .........................................................................................................................................................................................................................................

 


                                                       
                                                        fuente: Wikipedia

                               
                                8    Zie onderstaande afbeelding. Zal het ijzer onder of boven in het beton moeten?          zie pag. 220

  

A  Het ijzer moet beneden in het beton.
B  Het ijzer moet boven in het beton.

                                                                                          


                                9a    Leg uit wat de functie is van een spoiler bij een formule I raceauto.                zie pag. 203
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................

                                9b    Leg uit waarom de spoiler niet werkt bij lage snelheid.
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................


                                 10    Zie onderstaande afbeelding.
                                        Leg uit duidelijk uit waarom raket H op aarde vliegt en raket K in de ruimte.

                                        .........................................................................................................................................................................................................................................
                                        .........................................................................................................................................................................................................................................