pagina  360H

 

                                                          trilling, frequentie, trillingstijd en amplitude

 
       
 


 


                                         Een trilling is een zich steeds herhalende beweging.

                                         De evenwichtsstand: De stand waarin het tot rust komt.
                                           
                                        De amplitude is de maximale uitwijking. Zie onderstaande afbeelding.

                                         

 

 


                                         frequentie:  Aantal trillingen in één seconde.

                                        

                                             trilling 5 Hz                                         Tien trillingen in 2 seconden. 10/2 = 5 trillingen in 1 sec.        f = 5 Hz                                            trilling 0,5 Hz

                                         30 trillingen in 60 seconden.    30/60 = 0,5 trillingen in 1 sec.        f = 0,5 Hz

 

                                         trillingstijd: De tijd nodig om één keer te trillen.


                                                30 trillingen in 60 seconden,dus 1 trilling in 2 sec.           T = 2 sec.             

 

 

                                                Oefenopgave:   Let op! De tijd staat nu in ms.