página 4

 
       
 


 


 

topiko energia
página


 

energia general 10
kambio di energia 11
fotosíntesis 12
energia kímiko 13
pregunta kambio di energia i kontesta 14
pregunta kambio di energia 15
energieveranderingen 16
kayente 17
planta nuklear 18
   
 deposito di energia den hende  20
tčst 1 21
test 2 22
   
molina di solo 23
energia renobabel 24
fábrika di koriente 51
rendement 52
rendement vragen 53
vermogen 54
energia fňsil 60
energia potensial i kinétiko 61