página  566

tópiko relata:
 
deskomposishon

 

                                                          Kimolisis

 
       
 


 


                                        


                                Deskomposishon di suku dor ásido sulfuriko, un ehčmpel di kimolisis).
                                Ásido sulfuriko ta asina hygroskópiko ku e ásido ta ranka H i O for di e molekül di suku pa e forma awa.
                                Karbon ta sobra.

       
                                fuente i copyright: Wikipedia

                                Mira e siguiente video.

                               


                                E ekuashon pinta:

                               


                                           suku                            ta bira                   karbon               i                 awa 
                                           C6H12O6                                      C6                                 6H2O