Instructies en leerstof schooljaar 2019-2020


                 VSBO klas 1a en 1f             VSBO klas 2                 AGO per onderwerp

                         M&N                                        M&N                        mapa ku orkan

                         Info                                           Info                           aritmetika           

                         Bio trin I                                   Bio                           videoediting

                          Bio trim II                                                                 Gimp

                                                                                                  Microsoft Word pág. 2200