página 313

 
       
 


 

 

                                        vragen over licht
 


                          1    Welke van de afbeeldingen is correct?                    
                                           uitleg pag. 306

                                    

 


                          2    Welke vogel ziet de vis waar de vis werkelijk is?                                                         uitleg pag. 306
                                 Meerkeuzevraag. Kies het juiste antwoord.


                                                       

                            3    Welke kleur heeft een sterkere breking?
                                  Je kan je antwoord zien in de afbeelding op pagina 316.

                                            A  geel
                                            B  groen
                                            C  rood
                                            D  violet

                            4    Noem een niet medische toepassing van röntgen.


                            5    Welke beschermings maatregel is volgens de video het meest belangrijk? Zie onderstaande video.

                            


                            6a     Welke straling heeft het grootste doordringings-vermogen?     (doordringing = penetrashon)     zie pag. 314


                            6b     Welke van de deeltjes-straling heeft het grootste doordringings-vermogen?   (deeltje = partíkulo)

 

                            7       Leg uit welke toepassing van straling in de onderstaande video wordt getoond.

                            

                            8        Leg uit wat kanker is. (zie video)

 

                            


                            9       Zie onderstaande afbeelding.
                                     Laat met behulp van twee grens-lichtstralen zien of de schaduw van de maan (volledig) op de aarde valt.

                                


                            10      Zie onderstaande afbeelding.
                                     Construeer de schaduw behulp van een grens-lichtstraal. Arceer de schaduw.


                               


                            11       Teken in onderstaande afbeelding de lichtstraal zoals deze de spiegel verlaat.