página 612
                

tópiko relata:
 
merkurio

 

 
       
 


 

                                                   merkurio/kuek den tuna


                    

                                                    Kome tuna por ta peligroso pa un feto.

                                                    Hopi biaha tuna ta kontené merkurio (kuek).
                                                    E plasenta ta akumulá e merkurio pa ku e feto,
                                                    esaki por kousa daño na e feto, en partikular e
                                                    selebre. Venenamentu ku merkurio por afektá e
                                                    IQ serka mucha i hende grandi tambe.

                                                    Un kuminda drechá ku saldinchi ta hopi mas seif, asta salú.
                                                    E uso di tuna den nos kultura ta amplio, pero ora bo por skohe
                                                    entre traha salada di tuna of usa saldinchi mihon bo skohe pa
                                                    e ultimo.

                                                    Merkurio ta yega den laman for di diferente orígen. Un kousa
                                                    ta e plantanan di koriente ku ta kima karbon. E merkurio ta sali
                                                    ku e huma i por bai leu ku bientu. Míles di bestia chikí
                                                    ta apsorbé un tiki merkurio (ku no ta afektá nan masha). Dor
                                                    ku bestia mas grandi ta kome hopi di esnan chikí e ta haña mas
                                                    merkurio ku asina ta akumulá. Kada dia e piska yagdó ta yena ku
                                                    mas merkurio.E bestia yagdó mas grandi tin mas merkurio.
                                                    Tuna ta un ehèmpel di un piska yagdó grandi (Ing. "top predator").

                                                    lenk                            merkurio den piska, Wikipedia                                                                            
                                                                                       imágen 2     fuente icopyright: Wikipedia                                                    Tur aña nivèl di merkurio ta subi den tuna. Mira e artikulo áki.