página 1553H
                

 

 
       
 


 

                                                   millieu (problemen), vragen


                    

                      1    Leg uit wat erosie is.          uitleg (lenk éksterno)
                            ........................................................................................................................................................................................


                      2    Zie de vier videos. Elke video heeft een nummer.
                            Zet het juiste nummer op de puntjes bij de juiste oorzaak van erosie.

                                                .......  -- gletcher
                                                .......  -- rivier
                                                .......  -- wind
                                                .......  -- zee


                                                                                                       


                                                                                                         

                      3   Welke van de vier vervuilingen is het meest gevaarlijk?
(meerkeuzevraag)
                                    A  plastic afval
                                    B  tuinafval
                                    C  een oude accu
                                    D  autobanden
 

                       4a  Wat is de oorzaak van het opwarmen van de aarde?                                               
uitleg pag. 1552
                              ........................................................................................................................................................................................

                       4b  Noem drie mogelijke gevolgen van het opwarmen van de aarde wat betreft C
uraçao.
                              ........................................................................................................................................................................................