página 23

 
       
 


                                   
splikashon mas profundo di e molina di solo


                            Kasi tur hairu ta saka for di den e glas.
                            Kier men ta kasi vacuüm.
                            Lus di solo ta kambia den kayente riba e parti pretu.
                            E tiki hairu ku tin ta ekspande i ta pusha e blachi pretu,
                            asina e ta drai.
                            Bon mira e kambio di energia ta:

            lus              kayente              moveshon