página 501 (Hul)

 
       
 


                                                prakticum: drie soorten "kamfer"
 

                        We gaan een experiment uitvoeren om enige verschillen in eigenschappen waar te
                        nemen tussen drie stoffen: naphtalene, kamfer i paradichloorbenzeen.
                        Na een week kunnen we mogelijk verschillen waarnemen tussen de vier potjes.

                        materiaal:       -vier plastic of glazen potjes met deksel.
                                             -pipet
                                             -water (in cup)
                                             -brood
                                             -naphtalene
                                             -paradichloorbenzen
                                             -kamfer
                                             -balans
                                             -merkstift

                        vraag:  1 Noem een eigenschap die voor de drie stoffen verschillend is.
                    

                        uitvoering:     Merk één potje met 1, één potje met 2, één potje met 3 en één potje met 4.
                                            Doe in elk potje 2 ml water.
                                            Doe in elk potje een (ongeveer) gelijke hoeveelheid brood.
                                            Maak potje 1 dicht met een deksel.
                                            Voeg aan potje twee 5 gram naphtalene toe. Doe de deksel er op.
                                            Voeg aan potje drie 5 gram paradichloorbenzene toe. Doe de deksel er op.
                                            Voeg aan potje vier 5 gram kamfer toe. Doe de deksel er op.
                                            Nos ta warda algun dia pa evalua.
                                           
                        vragen   :   2 Waarom is er één potje zonder één van de drie stoffen.
                                            .........................................................................................................
                                         3 Waarom moeten er gelijke hoeveelheden water worden toegevoegd?
                                            .........................................................................................................

                        waarnemingen:   (  ....    dagen later)
                                            .........................................................................................................
                                            .........................................................................................................
                                            .........................................................................................................
                                            .........................................................................................................
                                            .........................................................................................................

                        conclusie:
                                            .........................................................................................................
                                            .........................................................................................................
                                            .........................................................................................................