pagina  53

 

                                                          Rendement, vragen

 
       
 


 


                                         Het rendement is het percentage nuttige energie die geproduceerd wordt.


                                         vraag 1:      Bereken het rendement.

                                                                                 

                                                          chemische energie                             licht         en         warmte

                                                                 80.000 J                                               20 000 J               60 000 J

                                                

                                                   

 

 

 
                                          vraag 2:           De electriciteitscentrale.      Bereken het rendement.

                                                                                         

                                                              chemische energie                        elektriciteit         en         warmte

                                                 

                                                                      6 000 000 J                                           ......                          2 200 000 J