página  83

Skema periódiko ku potrčt.

                                                 sistema periódiko

                                                 Sientífikonan a ordená tur atom konosí den un skema.
                                                 E skema yama "periodic table", tabčl periódiko.
                                                 E atom mas chikí ta na man robes ariba,
                                                 i e atom mas grandi ta na man derechi abou.