pagina  582H

 

                                                          Sterke en zwakke zuren

 
       
 


 


                                         Sterke zuren: Alle molekulen in oplossing vallen uiteen in ionen.
                                         Zwakke zuren: Naast ionen zijn er ook zuur moleculen aanwezig.


                                                                                        

                                           Een sterk zuur                                                                                 een zwak zuur

                                                           enige sterke zuren:                                          enige zwakke zuren:

                                           -   HCl,  zoutzuur           (maagzuur)                                -  azijn
                                           -   H2SO4, zwavelzuur   (accuzuur)                                 -  mierenzuur
                                           -   HNO3, salpeterzuur                                                   -   citroenzuur
                                                                                                                                -  H3PO4, fosforzuur
                                                                                                                                -  H2SO3, zwaveligzuur
                                                                                                                                 -  HNO2, salpeterigzuur


                                        voorbeeld vragen:

                            1           Noem alle deeltjes die in zoutzuur te vinden zijn.
                                       
                                        oplossing: zoutzuur is HCl gas in water, het HCl is geheel gesplitst in ionen (sterk zuur).
                                        Te vinden zijn de deeltjes H2O, H+ en Cl-.                            2           Noem alle deeltjes die in salpeterigzuur te vinden zijn.
                                       
                                        oplossing: HNO2 in water, het HNO2 is niet geheel gesplitst in ionen (zwak zuur).
                                        Te vinden zijn de deeltjes H2O, H+ en NO2- en HNO2.


                                         vragen:

                            3           Noem alle deeltjes die in een oplossing van fosforzuur te vinden zijn..


                            4           Noem alle deeltjes die in een oplossing van zwavelzuur te vinden zijn.