pagina  206H   206

 
       
 


 

 

                                      versnellen, vertragen en
                           de éénparige beweging


                      Een voorwerp versnelt als de kracht van de motor groter is dan de weerstand,
                      zoals bij de raket hieronder.


                                             
 

 


                      Een voorwerp vertraagt als de weerstandkracht groter is dan andere krachten,
                      zoals hieronder, door de luchtweerstand.

                                                      
                                   
bron en copyright: NASA


 

                      Als de voortstuwende kracht en de weerstand gelijk zijn verandert de snelheid niet.
                      We noemen dit een éénparige beweging.

 

 éénparige beweging
 
 
 
 
 
 
 


De kracht van de motor is groter dan de weerstand,
De auto versnelt.
 
 
 
 
 
 éénparige beweging
(met hogere snelheid dan het eerste plaatje).
 
 
 
 
 
 
 
 vertragen
   

    


Voor het gemak zijn twee krachten niet
getekent. Zie onderstaande afbeelding.

De blauwe lijn in de afbeelding is de baan die de steen
zal gaan.

 

                    Als een voorwerp naar een planeet toe beweegt zal het versnellen.
                    Als het van de planeet weg gaat zal het vertragen.

                        
 


                    Op een pijl staan twee krachten.
                   
(We laten de zwaarte-kracht voor het gemak even weg)
                    Zo lang de spierkracht en de spankracht even
                    groot zijn gebeurt er niets.
                    Als we loslaten is er alleen nog maar de
                    spankracht, de pijl versnelt.
                    Deze versnelling duurt minder dan een seconde.
                    Zo gouw de pijl los is heeft het een
                    vrijwel éénparige beweging, zie animatie.
                   

                                                                   Koenigsegg One: van 0 tot 300 km/h in 12 sec.  
                        bron
                                                                                   De versnelling is dan 300/12 = 25 m/s elke sec.   ( = 25 m/s2)