pagina  206H   206

 
       
 


 

 

                                      versnellen, vertragen en
                           de éénparige beweging


                      Een voorwerp versnelt als de kracht van de motor groter is dan de weerstand,
                      zoals bij de raket hieronder.


                                             
 

 


                      Een voorwerp vertraagt als de weerstandkracht groter is dan andere krachten,
                      zoals hieronder, door de luchtweerstand.

                                                      
                                    bron en copyright: NASA


 
Voor het gemak zijn twee krachten niet getekent. Zie onderstaande afbeelding.

                      Als de voortstuwende kracht en de weerstand gelijk zijn verandert de snelheid niet.
                      We noemen dit een éénparige beweging.

 

éénparige beweging

 


De kracht van de motor is groter dan de weerstand,
De auto versnelt.

 

 

 

éénparige beweging (met hogere snelheid dan het eerste plaatje).

   

 

 

vertragen
    

 

                    Als een voorwerp naar een planeet toe beweegt zal het versnellen.
                    Als het van de planeet weg gaat zal het vertragen.

                        

De blauwe lijn in de afbeelding is de baan die de steen zal gaan.
  

 

Kijk naar de krachten bij boogschieten.

 

          
 

 

En als jij aan een touw hangt.


De bal rolt naar links. Er staan twee krachten op. Welke beweging doet de bal?

antwoord:  De kracht naar rechts is groter, dus de bal vertraagd.