pagina 127H

 

                                                          Vragen over gassen

 
       
 


 


                 1    Zie onderstaande tabel.
                      Vul in elke cel ja of nee.

 

  helium propaan waterstof kooldioxide stikstof koolmonoxide zuurstof
brandbaar              
giftig              
kleur              
lichter dan lucht              
               

                        

               

 

                    2    Geef een toepassing van kooldioxide.


                    3    Noem twee eigenschappen van waterstofgas.


                    4    Noem twee eigenschappen van koolmonoxide.


                    5    Geef een toepassing van waterstof.


                    6    Schrijf de formule achter elk gas.

 

helium  
propaan  
waterstof  
kooldioxide  
koolmonoxide  
stikstof  
zuurstof  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     7      Welk heel giftig gas heeft de kinderen in de grot gedood? (pag. 121)

                     8      Noem twee gassen die in onze atmosfeer opstijgen. (opstijgen = subi)  (pag. 103)
                   
                     9      Waarom is zuivere zuurstof gevaarlijk?

                     10     Geef een toepassing van kooldioxide gas.

                     11      Hoe kan je zuivere zuurstof aantonen?   (aantonen = hasi algu pa mustra ku ta esei, indika)

                     12      Welk gas komt het meeste voor in lucht?

                     13      Is stikstofgas giftig?


                    Doe het volgende niet thuis. Zuur is gevaarlijk, vooral voor de ogen.