pagina 702H

 

 
       
 


 

                                                           warmtetransport
                                                                       vragen
 

  

uitleg pag. 701

 


 


                                 1   
Zie de video hier naast.
                                      Het experiment gaat over geleiding.
                                 a   Waarom vallen de kogels?

 
                                b   Welk van de twee metalen is een slechte warmtegeleider?
 
                                c    Welke van de twee is een goede geleider?

 

                                 2    Waarom wordt een airconditioner boven in de muur geplaatst?


                                 3     Leg uit waarom een verwarming beneden in een lokaal geplaats wordt.
                                 4      In welke van de drie onderstaande afbeeldingen koelt de aardappel het snelste af?


                                           

 

                                  5       Warmte-geleiders en isolatoren.
                                  a        Laat plastic warmte door of niet?               
                                                                                               A  Plastic laat warmte niet goed door.
                                                                                               B  Plastic laat warmte wel goed door.

                                  b        Zie de tekening hieronder. Welk van de twee materialen is een warmte-geleider?
                                  c        Welk van de twee handen zal het eerst loslaten?     
                                                                                                A  de hand rechts
                                                                                                B  de hand links


 

                                                                                                                                     6        Zie de afbeelding hieronder.
                                  a         Waarom zijn de lucifers gevallen?
                                  b         Welke conclusie kun je trekken als je de drie staven vergelijkt?

                                                                              7        Onderstaande vier bekers staan buiten in de wind.
                                            In welke van de onderstaande vier bekers zal geen stroming plaats vinden?         


                                                              
                                                                       water                leeg                  dikke pap             koffie                                    8        Zie onderstaande afbeelding.
                                              Het bekerglas met water is tot aan de rand gevuld.
                                              Met verwarmen stroomt het over.
                                              Leg aan de hand van onderstaande tekening uit dat de dichtheid
                                              van warm water kleiner is dan de dichtheid van koud water.                                                           
                                    9        Zie de onderstaande afbeelding van een koelkast.
 

                                                                       

 

                                              Welke manier van warmte-transport gebeurt er bij K?

                                                A   stroming
                                                B    geleiding
                                                C    straling
                                            
                                                

                                            
                                    10a         Zie onderstaande afbeelding. Geef met pijlen aan hoe het water in de bak zal stromen.              


                                                                    

                                     10b         Zie onderstaande afbeelding. Geef met pijlen aan hoe het water in de bak zal stromen.       

                                                                   
                                   

                                     11a        Een brander onder een bak met water. Zie onderstaande afbeelding.
                                                  Geef met pijlen aan hoe het water in de bak zal stromen.     
                                               
                                                               
                                     11b        Zie onderstaande afbeelding. Geef met pijlen aan hoe het water in de bak zal stromen.     

                                                                   

                                     12          Stel dat er twee ballonnen op de maan zijn. En met warme lucht en n met koude lucht.
                                                  Zie afbeelding. Welke van de twee zal (zullen) vallen en welke zal (zullen) stijgen?
                                                  (Denk eraan dat op de maan vacum heerst.) meerkeuzevraag


                                                   

                                                     A  De ballon met koude lucht zal vallen, de ballon met warme lucht zal stijgen.
                                                     B   De ballon met warme lucht zal vallen, de ballon met koude lucht zal stijgen.
                                                     C   Beide ballonnen vallen.
                                                     D   Beide ballonnen stijgen.

 


                                   13a           Zie de afbeelding van een kamer met verwarming.
                                                   Geef met pijlen aan hoe de lucht zal stromen.

                                                                   


                                   13b           Zie de afbeelding van een kamer met verwarming.
                                                   Geef met pijlen aan hoe de lucht zal stromen.

                                                                   


                                   14a              Een motor wordt heet. De warmte moet weg.
                                                      Door welke vormen van warmtetransport gaat de warmte bij onderstaande afbeelding weg?
                                                    (de motor gebruikt geen olie en water)                                                                                       
                                                                                          bron:   https://www.youtube.com/watch?v=fCCGNY4umbw

                                                A    Stroming in de motor naar geleiding in de lucht.
                                                B    Geleiding in de motor naar stroming in de lucht.
                                                C    Straling in de motor naar stroming in de lucht.
                                                D    Straling in de motor naar geleiding in de lucht.
                                            

                                   14b        Wanneer koelt de motor in bovenstaande afbeelding beter?

                                                 A     Als de motor stilstaat.
                                                 B      Als de motor langzaam rijdt.
                                                 C     Als de motor hard rijdt.

                                   
                                    15          Een ventilator in een computer zorgt voor ......

                                                A   stroming
                                                B    geleiding
                                                C    straling


                                                           
                                                            
bron en credit: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan#/media/File:Geh%C3%A4usel%C3%BCfter.jpg

                                               

                                    16a            Waarom is de buitenkant van een glazen thermosfles spiegelend?

                                                           


                                                    A    Dan kan warmte er niet in/uit door stroming.
                                                    B    Dan kan warmte er niet in/uit door geleiding.
                                                    C    Dan kan warmte er niet in/uit door straling.                                    16b           Waarom is er vacum tussen het dubbele glas?

                                                    A    Dan kan warmte er niet in/uit door stroming en straling.
                                                    B    Dan kan warmte er niet in/uit door geleiding en stroming.
                                                    C    Dan kan warmte er niet in/uit door straling en geleiding.


                                     17            De warmte die ontstaat in een barbeque gaat vooral weg door ...

                                                    A   stroming en straling
                                                    B    geleiding en stroming
                                                    C    straling en geleiding
                                                                                        


                                     
                                    18            De mensen in onderstaande afbeelding zitten buiten op een terras.
                                                    Zij hebben een elektrische verwarmingslamp tegen de kou.
                                                    De verwarmingslamp geeft warmte in de vorm van .....
                                                A   stroming
                                                B    geleiding
                                                C    straling

                                                                                                       
                                                                                                            
bron: https://www.youtube.com/watch?v=SfLBahJQsWc