pagina  581H   581

 

                                                          Zuur - base 1

 
       
 


 


                                         Een zuur kan vaak metalen en andere materialen aantasten.
                                        
                                         Het tegenovergestelde van zuur noemen we base.
                                         Een basische stof noemen we ook wel alkalisch.

                                         Enkele voorbeelden:


zuur base
zure lemmetjes/tamarijn/appel etc kalk/marmer
azijn soda
koolzuur (gas in limonade) cement
accuzuur (zwavelzuur)  
zoutzuur
   = maagzuur
gal
bijtende soda
(NaOH i KOH, uzá pa habri pipa)


   

                                    gevaren:

Zuren en basen tasten de huid aan.

                                                     
waarschuwings-pictogram                                          bron en copyright: Wikipedia
bijtend / corrosief                                                De hier boven afgebeelde "verbranding"
                                                                            kwam pas een dag na de aanraking met zuur.


Als je zuur of sterke basen aanraakt moet je meteen de betreffende kleding uit doen en de huid met veel water spoelen..
Als je zuur in de ogen krijgt moet je meteen met water spoelen en een dokter raadplegen.

Als iemand zuur drinkt moet men deze persoon niet laten braken. (Dan verbrand de slokdarm nog een keer)
Laat de persoon veel water drinken en raadpleeg een dokter.

Als je met zuur werkt draag je geen handschoen. (Als het zuur in de handschoen gaat kan je het snel spoelen)

Meng nooit zuur met chloorbleekmiddel. Er komt dan chloorgas vrij, dit tast longen en ogen aan.

Het verdunnen van zuur:  Doe altijd het zuur in het water en niet andersom. Nooit water in zuur.
uitleg: De dichtheid van zuur is groter dan de dichtheid van water. Het zuur gaat dan eerst naar beneden en wordt dan pas (eventueel) heet.
Het zal dan niet spetteren.
base i zuur
Base neutraliseert zuur.
Samen worden ze neutraal, niet zuur niet basisch.