Atmosfeer of dampkring is de lucht om de aarde.

                                                                                               

  

             
                                                                          fout                                                                                              goed            Alle massa wordt naar de aarde getrokken. Deze kracht heet zwaartekracht. (gravity, gravedat).

            De maan heeft geen atmosfeer. De maan is kleiner en heeft niet genoeg kracht om de atmosfeer vast te houden.
            In de ruimte (espasio) en op de maan is geen lucht. Geen lucht = vacuüm.

            Een vliegtuig kan niet naar de ruimte want de motor heeft zuurstof nodig.
            Een raket kan wel naar de ruimte want het heeft een zuurstof-tank.

            De maan en de aarde trekken elkaar aan.
            De maan trekt de zee. Als we onder de maan draaien is het vloed. Zie tekening.

 


                                                                            


                                                            

                                                

 


            vragen:  

            1  Zie de tekening.
                Welke afbeelding is correct?

                                                           

 

            2  Waarom kan een raket wel in de ruimte en een vliegtuig niet?

             ________________________________________________________________

             ________________________________________________________________

             3  Waarom is er lucht om de aarde en niet om de maan?

             ________________________________________________________________

             ________________________________________________________________

             4  Leg uit wat vloed is.

             ________________________________________________________________

             ________________________________________________________________

 

             5  Waar op de wereld is vacuüm?

             ________________________________________________________________

             ________________________________________________________________

 

 

             6   Wat is vacuüm, leg uit.

             ________________________________________________________________

             ________________________________________________________________


             7   Zie de bovenstaande video.
                  Hoe lang  duurt het voordat de maan één keer rond de aarde is?

 

             ________________________________________________________________

             ________________________________________________________________


             8   Zie de bovenstaande video.
                  Wanneer is de vloed het hoogst?
(meerkeuzevraag)


                                               

                     NO WAK ESAKINAN aki bou !   Nan mi ta pone den proefwerk!   Bo kuidou!  Mi a taha bo!